പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Karunagappally, Kollam Map

>> Friday, January 29, 2010

Karunagappally Taluk Map
Kollam District Road Map

0 comments:

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP