പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Heritage


പാവുമ്പായിലെ പ്രാചീന നിര്‍മ്മിതികള്‍
Written by Pavumba Manoj,Cini Art Director. Published in Smrithi on 1997 NovemberRead more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP