പാവുമ്പ കല്ലുപാലം അപകടാവസ്ഥയില്.പഴമ പേറുന്ന പാവുമ്പ കല്ലുപാലം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു.

Resources & Services

 Advocate
Adv. Anilkumar, Priyadarsini, Pavumba Mob: 9846601373
Banking ServiceCorporation Bank, Palamoodu JN, Pavumba
Kollam District Co-Operative Bank, Manappally
Canara Bank, Thazhava Branch, Manappally South (ATM available )
Federal Bank, Aramathumadom, Thodiyoor (ATM  )
Dhanlaxmi Bank, Thazhava
Federal Bank,Kambissery, Vallikunnam
KSFE, Kambissery, VallikunnamState Bank of Travancore, Vallikunnam
State Bank of Travancore, Thamarakulam ( ATM )


Important Phone Numbers
Tahsildar, Taluk Office, Karunagappally : 2620223
Panchayath Office, Karunagappally : 2620243
Panchayath Office Grama Panchayat Thodiyoour : 2620276
Devaswom Commissioner Office; (Asst) : 2620495
Taluk Supply Office, Civil Station, Karunagappally : 2620238
Asst Education Officer, A E O Office : 2621021
Employment Officer, Civil Station : 2620499
E S I Corporation Local Office : 2620202
Sub Treasury Officer, Karunagappally : 2620365
Child Development Project Officer, Karunagappally : 2627114

Village offices in Karunagappally
Karunagappally : 2062799
Ochira : 2696800
K S Puram : 2642335
Clappana : 2069584
Adinadu : 2623599
Thazhava : 2664799
Alappad : 2827040
Pavumpa : 2865267
Thodiyoor : 2664750
Chavara : 2081745
Tevalakkara : 2876322
Neendakara : 2688295

Police
Karunagappally : 2620233
Ochira : 2690233
Chavara : 2680029
Thekkumbhagom (Chavara South) : 2882364
Sasthamkottah : 2830355
Read more...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP